รีวิวหนัง

ดูหนังออนไลน์ ดูหนัง hd หนังhd เรื่อง Commitment (2013)

พันธสัญญาระดับรัฐมนตรีของแอฟริกาตะวันออกและใต้ รีวิวซีรีย์เกาหลี จากประสบการณ์การปฏิบัติการของ NATO และสภาพแวดล้อมการรักษาความปลอดภัยที่ซับซ้อนซึ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ แนวทางทางการเมือง พลเรือน และการทหารที่ครอบคลุมจึงมีความสำคัญในการจัดการวิกฤตและการรักษาความปลอดภัยแบบร่วมมือกัน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประสิทธิผลของการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันร่วมกันของเรา โดยไม่กระทบกระเทือนต่อความมุ่งมั่นในการป้องกันโดยรวมของพันธมิตร วันนี้เรายืนยันการตัดสินใจของเราที่ Lisbon and Chicago Summits วิธีการที่ครอบคลุมนั้นเอื้อต่อการเชื่อมโยงกันมากขึ้นภายในโครงสร้างและกิจกรรมของ NATO นอกจากนี้ NATO ได้พัฒนาขีดความสามารถของพลเรือนในระดับปานกลางแต่เหมาะสมตามการตัดสินใจของ Lisbon Summit ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนของ NATO ต่อแนวทางที่ครอบคลุมโดยประชาคมระหว่างประเทศ เราจะยกระดับความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรและหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น UN, EU และ OSCE ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนใน สอดคล้องกับการตัดสินใจ เราจะทำให้แน่ใจว่าบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงจาก ISAF จะถูกนำไปต่อยอดและนำไปใช้ในสายงานต่างๆ และความคิดริเริ่มใหม่ๆ รวมถึง ตามความเหมาะสม แผนปฏิบัติการความพร้อม การริเริ่มกองกำลังเชื่อมต่อ การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง การริเริ่มการเสริมสร้างขีดความสามารถและการริเริ่มการทำงานร่วมกันของหุ้นส่วน ความร่วมมือเป็นและจะยังคงมีความสำคัญต่อวิธีการทำงานของ NATO พันธมิตรได้ให้บริการกับเราในอัฟกานิสถาน โคโซโว และปฏิบัติการอื่นๆ เสียสละร่วมกับกองกำลังพันธมิตร และทำงานร่วมกับเราในการต่อสู้กับการก่อการร้ายและการละเมิดลิขสิทธิ์ พันธมิตรมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในกิจกรรมความร่วมมือเชิงปฏิบัติของเราในด้านต่างๆ รวมถึงกองทุนทรัสต์ เราได้สร้างเครือข่ายการรักษาความปลอดภัยที่กว้างขวางร่วมกับพันธมิตรของเรา พันธมิตรมุ่งมั่นที่จะรักษาและต่อยอดมรดกนี้ เนื่องจากพันธมิตรของเรามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ เราจึงให้คำมั่นร่วมกันว่าจะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและความร่วมมือเชิงปฏิบัติกับพันธมิตรของเราที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในด้านการรักษาความปลอดภัยแบบร่วมมือในระเบียบสากลตามหลักนิติธรรม เราจะยังคงสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและการทำงานร่วมกันผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น โครงการปรับปรุงการศึกษาด้านกลาโหมและโครงการพัฒนาวิชาชีพ นอกจากนี้ เราจะยังคงส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ในภาคการป้องกันของประเทศที่สนใจผ่านโครงการเสริมสร้างความซื่อตรง ความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจของเขตการเดินเรือในศตวรรษที่ 21 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง NATO จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการรักษาความปลอดภัยทางทะเลที่ซับซ้อน แออัดมากขึ้น อนิเมะ พัฒนาอย่างรวดเร็ว และคาดเดาไม่ได้มากขึ้น สิ่งนี้จำเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งของขีดความสามารถทางทะเลของพันธมิตร ซึ่งไม่ควรถูกมองว่าโดดเดี่ยว แต่เป็นส่วนสำคัญของกล่องเครื่องมือขนาดใหญ่ของ NATO เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพันธมิตร ดังนั้น เราจะยังคงเพิ่มความเข้มข้นและขยายการดำเนินการตามกลยุทธ์การเดินเรือของพันธมิตร เพิ่มประสิทธิภาพของพันธมิตรในอาณาเขตทางทะเลและการมีส่วนร่วมในการป้องปรามและการป้องกันโดยรวม การจัดการวิกฤต การรักษาความปลอดภัยแบบร่วมมือ และความมั่นคงทางทะเล เราจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองกำลังทางเรือที่ยืนประจำการของ NATO โดยทำให้การจัดองค์ประกอบและระยะเวลาของการสนับสนุนระดับชาติมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และโดยหลักการแล้ว จะไม่ใช้กองกำลังเหล่านี้สำหรับการปฏิบัติการที่ยืดเยื้อหรือสำหรับการปฏิบัติการที่มีภารกิจระดับล่างอีกต่อไป นอกจากนี้ เราจะปรับปรุงคุณค่าด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการออกกำลังกายของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสูงสุดของสเปกตรัม นอกจากนี้ เราจะตรวจสอบวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมของขีดความสามารถทางทะเลของพันธมิตรอย่างเต็มรูปแบบ การประสานงาน ความร่วมมือ และการสนับสนุนที่มากขึ้นกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสหภาพยุโรป ซึ่งสอดคล้องกับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรและประเทศที่ไม่ใช่พันธมิตร จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินการของ Alliance Maritime กลยุทธ์. เรายินดีรับเอายุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลของสหภาพยุโรปมาใช้ในเดือนมิถุนายน 2014 ซึ่งอาจนำไปสู่การรักษาความปลอดภัยของพันธมิตรทั้งหมด เราตระหนักถึงความสำคัญเป็นพิเศษของการพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาคและความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดีต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของอัฟกานิสถาน เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนชาวอัฟกานิสถานในความพยายามของพวกเขาในการสร้างประเทศที่มั่นคง มีอำนาจอธิปไตย เป็นประชาธิปไตย และเป็นเอกภาพ โดยยึดหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลเป็นหลัก และสิทธิมนุษยชนสำหรับทุกคน โดยเฉพาะสิทธิสตรี การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและของเด็กได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ การทำงานกับรัฐบาลอัฟกานิสถานและประชาคมระหว่างประเทศที่กว้างขึ้น เป้าหมายของเรายังคงไม่ถูกคุกคามจากผู้ก่อการร้ายจากในอัฟกานิสถานอีก ความมุ่งมั่นของเราต่ออัฟกานิสถานจะยั่งยืน


รีวิวหนัง เช่นเดียวกับปฏิบัติการทั้งหมดของ NATO พันธมิตรจะควบคุมทางการเมืองอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารที่ดำเนินการตามความสามารถนี้ เพื่อจุดประสงค์นี้ เราจะยังคงเพิ่มการกำกับดูแลทางการเมืองของ NATO BMD ต่อไปเมื่อขีดความสามารถพัฒนาขึ้น เรายินดีที่เสร็จสิ้นการทบทวนข้อตกลงของพันธมิตรสำหรับขีดความสามารถ BMD ระหว่างกาลของ NATO และโปรดทราบว่าพันธมิตรจะพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนของพันธมิตรเพิ่มเติมตามที่มีให้สำหรับพันธมิตร นอกจากนี้ เรายังมอบหมายให้คณะมนตรีทบทวนการดำเนินการตามขีดความสามารถ BMD ของ NATO อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหม และจัดทำรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความคืบหน้าและประเด็นต่างๆ ที่จะได้รับการแก้ไขสำหรับการพัฒนาในอนาคตในการประชุมสุดยอดครั้งต่อไปของเรา ในขณะที่มาลีได้จัดตั้งระเบียบตามรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ เราตระหนักดีว่าการกระทำของผู้ก่อการร้ายและการค้าอาวุธ ยาเสพติด และผู้คนทั่วภูมิภาค Sahel-Sahara คุกคามความมั่นคงของภูมิภาคและของเรา เรายินดีกับความพยายามของ UN และเน้นย้ำถึงความสำคัญของความมุ่งมั่นอันแรงกล้าจากประชาคมระหว่างประเทศในการจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงและการเมืองที่ซับซ้อนในภูมิภาคนี้ ในแง่นี้ เรายินดีต้อนรับกลยุทธ์ Sahel ที่ครอบคลุมของสหภาพแอฟริกาและสหภาพยุโรป นอกจากนี้ เรายังยินดีต้อนรับความมุ่งมั่นทางทหารที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือของพันธมิตรในภูมิภาค Sahel-Sahara ซึ่งมีส่วนช่วยในการยืนยันอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศในแอฟริกาที่เกี่ยวข้อง และต่อความปลอดภัยของพันธมิตร NATO พร้อมที่จะสำรวจตามคำร้องขอของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ โดยประสานงานอย่างเต็มที่กับ UN, EU, ความพยายามในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google.com

นักข่าวข่าวปฏิบัติการ ทอม มิลเลอร์ พิจารณามาตรการของ Marina I ภาษีห้องบัตรที่เสนอของเมือง

ซี รี่ ย์ netflix เราสนับสนุนให้ยูเครนส่งเสริมกระบวนการทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมต่อไป โดยอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชน ชนกลุ่มน้อย และหลักนิติธรรม เรายินดีกับแผนสันติภาพของประธานาธิบดี Poroshenko และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา รวมถึงคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในเจนีวาและเบอร์ลิน เราเรียกร้องให้รัสเซียมีส่วนร่วมในการเจรจาที่สร้างสรรค์กับรัฐบาลยูเครน เราสนับสนุนความพยายามทางการทูตอย่างต่อเนื่องเพื่อหาทางออกทางการเมืองที่ยั่งยืนสำหรับความขัดแย้ง ซึ่งเคารพในอำนาจอธิปไตย ความเป็นอิสระ และบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนภายในพรมแดนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เรายังคงสนับสนุนความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาอย่างเต็มที่ เราหวังว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปที่เสรีและยุติธรรมในเดือนตุลาคม ซึ่งเราหวังว่าจะนำไปสู่แนวร่วมรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะจัดการกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจในยูโรแอตแลนติกของประเทศ เรารับทราบความพยายามที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อบรรลุข้อตกลงทางการเมืองในการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ในการป้องกันประเทศต่อรัฐ เรายังคงกังวลว่าความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของนาโต้ในทาลลินน์ในเดือนเมษายน 2010 เนื่องจากรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรจะเก็บการพัฒนาภายใต้การทบทวนอย่างแข็งขัน เราขอแนะนำให้ผู้นำของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นใน เพื่อให้รอบ MAP แรกสามารถเปิดใช้งานได้โดยเร็วที่สุด เราขอขอบคุณที่บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนามีส่วนร่วมในปฏิบัติการที่นำโดยนาโต้ และเราชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ในการเจรจาและความมั่นคงระดับภูมิภาค เรายินดีกับความก้าวหน้าที่สำคัญของมอนเตเนโกรในการปฏิรูป บทบาทที่สร้างสรรค์ในภูมิภาคคาบสมุทรบอลข่านตะวันตก และการสนับสนุนด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมของเราในอัฟกานิสถาน ในการรับรู้ถึงความคืบหน้าของมอนเตเนโกรในการเป็นสมาชิกของ NATO กลุ่มพันธมิตรได้ตกลงที่จะเปิดการเจรจาที่เข้มข้นและมุ่งเน้นกับมอนเตเนโกร และตกลงว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจะประเมินความคืบหน้าของมอนเตเนโกรภายในสิ้นปี 2558 เพื่อตัดสินใจว่าจะเชิญมอนเตเนโกรเข้าร่วมหรือไม่ เข้าร่วมพันธมิตร การพูดคุยเหล่านี้จะดำเนินการร่วมกับกระบวนการแผนปฏิบัติการสมาชิกภาพ ในระหว่างนี้ เราขอให้มอนเตเนโกรพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับความท้าทายที่เหลืออยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรมและการปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคงให้สำเร็จ นอกจากนี้ เรายังยินดีต้อนรับการสนับสนุนจากสาธารณะที่เพิ่มขึ้นในมอนเตเนโกรสำหรับการเป็นสมาชิกของ NATO และสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องในด้านนี้ เรายินดีกับความก้าวหน้าของเซอร์เบียในการสร้างความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับ NATO และสนับสนุนให้เบลเกรดดำเนินต่อไปในเส้นทางนี้ นอกจากนี้ เรายังยินดีกับความก้าวหน้าที่ประสบความสำเร็จในโคโซโว และสนับสนุนความพยายามต่อไปในการเสริมสร้างสถาบันประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมทั่วทั้งโคโซโวที่มีหลายเชื้อชาติ การเลือกตั้งรัฐสภาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นก้าวสำคัญ เราหวังว่าจะมีการจัดตั้งตัวแทนและรัฐบาลที่ครอบคลุมอย่างรวดเร็ว ดู anime โดยมุ่งมั่นที่จะเจรจาเบลเกรด – พริสตีนาที่อำนวยความสะดวกโดยสหภาพยุโรป เรายินดีกับการปรับปรุงสถานการณ์ด้านความปลอดภัยและความคืบหน้าที่ได้รับจากการเจรจา เราขอชมเชยทั้งสองฝ่ายสำหรับความมุ่งมั่นต่อข้อตกลง Belgrade-Pristina ลงวันที่ 19 เมษายน 2013 และสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Reviewnunghd.com

ความมุ่งมั่น

ความมุ่งมั่นของ ESA ในอดีตได้รับการรับรองในการประชุม ICASA ปี 2556 ดิสนีย์ พลัส และมีการดำเนินการและเป้าหมายที่มีขอบเขตเวลาที่ตกลงกันโดยรัฐสมาชิก พันธสัญญาระดับรัฐมนตรีของ ESA คาดว่าจะปูทางไปสู่การดำเนินการที่ขยายการให้บริการเพศวิถีศึกษาและบริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการดำเนินการร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ การแบ่งปันข้อมูล การเสริมสร้างความเชื่อมโยงและการอ้างอิงระหว่างโรงเรียนและบริการด้านสุขภาพ และแนวทางโดยรวมที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึง และความเสมอภาคและเสริมสร้างการตอบสนองระดับชาติต่อเอชไอวีและ SRH 108. เรายินดีที่สหภาพแอฟริกาให้ความสำคัญมากขึ้นในการจัดการกับภัยคุกคามความมั่นคงข้ามชาติ และความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการสร้างขีดความสามารถของแอฟริกาในการตอบสนองต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เราสนับสนุนความร่วมมือทางการเมืองและการปฏิบัติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่าง NATO และ AU เพื่อสนับสนุนสหภาพแอฟริกาในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงของแอฟริกาที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตามคำขอของ AU นั้น NATO จะยังคงให้การสนับสนุนทางเทคนิคต่อไป และพร้อมที่จะสำรวจโดยการปรึกษาหารือกับ AU โอกาสในการขยายความช่วยเหลือด้านลอจิสติกส์ การฝึกอบรม และการวางแผนเพื่อสนับสนุนผู้รักษาสันติภาพในแอฟริกา เรายินดีกับความคืบหน้าล่าสุดในการกำหนดกรอบกฎหมายที่มั่นคงสำหรับความร่วมมือระหว่างนาโต้และออสเตรเลีย ปีนี้เราเฉลิมฉลองครบรอบยี่สิบปีของการเป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพ PfP และ Euro-Atlantic Partnership Council เป็นและจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับยุโรปทั้งหมด เป็นอิสระ และสงบสุข พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองไปทั่วยุโรป ผ่านคอเคซัสและเอเชียกลาง พวกเขายังเป็นรากฐานสำหรับความร่วมมือเชิงปฏิบัติเพื่อจัดการกับภัยคุกคามทั่วไปต่อความปลอดภัยร่วมกันของเรา รวมถึงในด้านความมั่นคงของมนุษย์ ดู ซี่ รี ย์ จีน หัวใจของความร่วมมือนี้ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมและหลักการทั่วไปที่พันธมิตรและหุ้นส่วนได้ให้คำมั่นไว้ในเอกสารก่อตั้ง PfP รวมถึงคำสัญญาที่จะละเว้นจากการคุกคามหรือการใช้กำลังต่อบูรณภาพแห่งดินแดนหรือความเป็นอิสระทางการเมืองของรัฐใดๆ เคารพพรมแดนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี หลักการเหล่านี้มีความสำคัญเช่นเคยและต้องได้รับการยึดถืออย่างชัดเจนทั่วทั้งชุมชนยูโรแอตแลนติก

ดู ซี รี่ ย์ เกาหลี พันธมิตรของเรายังคงเป็นแหล่งความมั่นคงที่สำคัญในโลกที่คาดเดาไม่ได้ใบนี้ เมื่อรวมกันเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง เราเป็นปึกแผ่นในพันธกรณีของเราต่อสนธิสัญญาวอชิงตัน ตลอดจนวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ NATO ยังคงเป็นกรอบการทำงานข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกสำหรับการป้องกันร่วมกันที่แข็งแกร่งและเวทีที่จำเป็นสำหรับการปรึกษาหารือและการตัดสินใจด้านความมั่นคงในหมู่พันธมิตร ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพันธมิตรคือการปกป้องและปกป้องดินแดนของเราและประชากรของเราจากการถูกโจมตี ดังที่กำหนดไว้ในมาตรา 5 ของสนธิสัญญาวอชิงตัน ตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่เราออกให้ในวันนี้ เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างพันธะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และจัดหาทรัพยากร ความสามารถ และเจตจำนงทางการเมืองที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าพันธมิตรของเรายังคงพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เราพร้อมที่จะดำเนินการร่วมกันและอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องเสรีภาพและค่านิยมร่วมกันของเราเกี่ยวกับเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม UNESCO และ UNAIDS ร่วมกับ UN และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา, RECs และ CSOs, ผู้นำทางศาสนาและเยาวชนเป็นผู้นำโครงการริเริ่มที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาความมุ่งมั่นของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและสาธารณสุขจาก 20 ประเทศในแอฟริกาตะวันออกและใต้ เพื่อเร่งรัดการเข้าถึงการศึกษาเรื่องเพศวิถีศึกษาและบริการสุขภาพที่ครอบคลุมสำหรับเยาวชน คนในพื้นที่. ความคิดริเริ่มนี้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่รวบรวมกระทรวงศึกษาธิการและสาธารณสุขเพื่อเสริมสร้างความพยายามในการป้องกันเอชไอวีและส่งเสริมผลลัพธ์ด้านสุขภาพในเชิงบวก โดยการสนับสนุนการเข้าถึงคุณภาพ การศึกษาเรื่องเพศวิถีศึกษาที่ครอบคลุม ตลอดจนบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับคนหนุ่มสาวในภูมิภาค ESA